Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.

LAADUN ERI TEKIJÄT

Laatu koostuu monesta eri tekijästä.

Puun varastointi on tärkeä osa koko ketjua

-          Aukea tuulinen paikka.

-          Aluspuut puiden alla.

-          Riittävä kasan korkeus mieluiten 4-5m

yläosaan lippamainen.

-          Peittäminen on tärkeä

(kosteus, lumi ja jää)

-          Kantava paikka riittävästi tilaa haketukseen

ja kuormaukseen.

-          Ei varastoida kahta vuotta kauempaa.

-          Puiden halkominen parantaa kuivumista suurilla  puilla.

 

 Raaka-aine

-          Karsitturanka

-          Laholumpit

-          Pystyyn kuivaneet puut

-          Kuitupuu

-          Kokopuu/karsimaton ranka

-          Sahapinta

-          Hakkuutähdekin käy, kun on oikein kasattu ja peitetty tuuliseen paikkaan.

 

Puiden haketus

 

 Hakkureita on monenlaisia, niin traktorilla vedettäviä ja kuorma-auton päälle rakennettuja.

 Kaikki käy, kun pitää huolen siitä, että hake on tasalaatuista eikä hakkeessa ole tikkuja tai  muita ”halkoja”.

Kokopuusta, hakkuutähteestä ja sahapinnasta tulee helposti tikkuista, hakkureilla missä ei ole seuloja. Silloin on pidettävä huoli siitä, kun tilaa hakkuria, että on sellainen laite millä saa omasta raaka-aineesta oikeanlaisen hakkeen lämmityskohteisiin, että ei tule ongelmia tikkujen ym. epäpuhtauksien suhteen.

Kuvassa esimerkki mitä tikku tekee, kun on hakkeen seassa. Tähän alkaa kerätä harakanpesää. Ja pian laitos pysähtyy ylitäytön takia.
Hollolan Energiaosuuskunta, Puh. 0400 537534

  näytä normaaliversio » Ylös